Pohjolan Voima

Pohjolan Voiman logo Adnerin Case studyssä

Pohjolan Voima löysi Adnerin ulkoistuksen kautta. Monivuotinen yhteistyö jatkuu tiiviinä.

Ulkoiset järjestelmät auttavat arjessa

Adner vastaa kokonaisvaltaisesti Pohjolan Voiman ulkoisesta kirjanpidosta, reskontran hoidosta ja maksatuksesta sekä tarjoaa kirjanpidon järjestelmät. ”Meidän arkea helpottaa, kun kirjanpidon järjestelmiin ei tarvitse sijoittaa itse aikaa vaan Adner hoitaa ne”, Pohjolan Voiman talousjohtaja Minna Laakso toteaa. Pohjolan Voiman asiantuntijat voivat rauhassa keskittyä liiketoiminnan ydintoimintoihin, kun Adner hoitaa kirjanpidon järjestelmien päivittämisen ja kehityksen. Adner on myös ajan tasalla automaation ja robotiikan mahdollisuuksista, ja jakaakin uusimpia uutisia kumppaninsa asiantuntemukseen tyytyväisen Pohjolan Voiman kanssa.

”Meidän arkea helpottaa, kun kirjanpidon järjestelmiin ei tarvitse sijoittaa itse aikaa vaan Adner hoitaa ne”, Pohjolan Voiman talousjohtaja Minna Laakso toteaa.

Pohjolan Voima on yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – ja erikoislaatuinen asiakas Adnerille

Kuuden vuoden yhteistyöhön on kuulunut toki haasteitakin. Laakso mainitseekin yhdeksi yhteistyön kommervenkiksi Pohjolan Voiman koon. ”Meillä on paljon yhtiöitä, jotka muodostavat todella mittavan kokonaisuuden. Kumppanimme pitää myös ymmärtää liiketoimintaamme syvällisesti ja uusia henkilöitä pitää kouluttaa vahvasti laskennan lisäksi alaamme”, Laakso pohtii.

Adner on kuitenkin kuullut Pohjolan Voiman ajatukset ja yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Muutosta parempaan on tapahtunut myös Laakson mielestä: ”Olemme melkoinen erityisasiakas: alastamme pitää tietää todella paljon ja Adnerin nykyinen syvällinen tietotaito on yksi hyvistä syistä jatkaa yhteistyötä.” Erityispiirteitä on muun muassa omakustannusperiaate ja laskentatunnisteiden tarkkuus, joiden perusteella omistajien raportit luodaan. Lisäksi Pohjolan Voiman talouden kumppanille kuuluu varasto- ja käyttöomaisuuskirjanpidon hallinta. ”Tämä kaikki vaatii laaja-alaista osaamista palveluntuottajaltamme”, Laakso sanoo.

Pitkä yhteistyö syventää ymmärrystä

Pitkästä yhteistyöstä on muutakin hyötyä: pitkäaikaisena kumppanina Adner tuntee Pohjolan Voiman talouden vuosikellon ja prosessit. ”Meillä on todella tiukat kuukausi- ja tilinpäätösaikataulut ja tarvitsemme kirjanpidon toteumatiedot ajoissa. Suoriudumme hyvin omista raportointivelvoitteistamme ja olemme saaneet luvut ja tilinpäätökset tehtyä yhdessä”, Laakso toteaa. 

Pohjolan Voimalle, kuten usealle energiayhtiölle loppuvuosi on kiireisintä aikaa talousasioissa. ”Adner on haasteista huolimatta kehittänyt prosesseja ja uskon, että jatkossa taklaamme vielä paremmin mahdolliset pullonkaulat yhdessä”, Laakso sanoo. Laakson mukaan kehitysprojektit vaativat aina dialogia kahden osapuolen välillä ja hän uskoo, että yhdessä Adner ja Pohjolan Voima löytävät parhaat mahdolliset toimintatavat kiireessäkin. 

Vaikka kehitysvastuu asiakkuudesta on Adnerin, Laakso kokee, että asiakkaan toiveita on kuultu monivuotisen asiakassuhteen aikana. ”Nostan hattua sille, että Adner on monen muutoksen läpi jaksanut palveluntuottajana uskoa tähän yhteistyöhön.”

Pohjolan Voima

Suuri energiatuottaja Suomessa, tuottaa lähes 20 % Suomessa tuotetusta sähköstä. Kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet: 2025 99 % tuotetusta sähköstä hiilineutraalia.