Clearing ja raportointi
– enemmän irti datasta

Clearing- ja raportointipalvelumme tarjoavat sinulle uusia näkökulmia dataan. Saat selkeitä raportteja ja voit halutessasi pureutua yrityksesi dataan entistä syvällisemmin. Palvelumme mahdollistaa myös toteumaperusteisen laskutuksen eri sidosryhmillesi.

Eri näkökulmat yhdistävä raportointi tukee kehitystä

Clearing-laskennan avulla voidaan yhdistää monia erilaisia datalähteitä ja luoda uusia, jalostettuja näkymiä dataanne. Näin ollen saatte liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä näkymiä tuloksista, joita ei olisi mahdollista havaita vain yhdestä datalähteestä tuotetusta raportista.

360 asteen raportointipalvelu

Jatkojalostamme dataanne ja luomme siitä erittelyjä ja raportteja. Jalostettu raportointi mahdollistaa tuloksien tarkastelun useasta eri näkökulmasta. Näin ymmärrät tuloksia paremmin usean eri sidosryhmän kannalta (laskujen maksajat, saajat jne.). Power Bi -portaalin avulla voit tarkastella siitä useita näkymiä ja pureutua dataan haluamallasi tasolla.

Clearing tuo selkeyttä laskutukseen

Clearing-palvelua voidaan tuottaa lisäpalveluna olemassa oleville taloushallinnon ulkoistusasiakkaille tai omana erillisenä palvelunaan.

Palvelu mahdollistaa toteumaperusteisen laskutuksen yrityksesi eri sidosryhmille. Laskujen ja kustannusten kohdistaminen toteumadatan perusteella tarjoaa mahdollisuuden eri sidosryhmien oikeudenmukaiseen, eri toteutumien mukaiseen laskutukseen.