Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle minkälaista tietoa keräämme sivustomme käyttäjistä, kuinka käytämme keräämäämme tietoa ja kuinka se on suojattu. Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

1. Rekisterinpitäjä

Adner Oy, Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki

2. Rekisteriasiat

Adner on osa Administer Groupia. Adner Oy palvelee rekisteriasioissa arkipäivisin klo 8-14 välisenä aikana osoitteessa tietosuoja@adner.fi.

3. Rekisterin nimi

Adner Oy:n asiakas- ja yhteyshenkilörekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Adner Oy asiakasyritysten yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen. Rekisteritietoja voidaan käyttää Adner Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta taikka identtisiä asiakasyrityksen tietojen kanssa. Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi Matkapuhelinnumero / Lankapuhelinnumero Sähköpostiosoite Tehtävä ja/tai asema yrityksessä Markkinointikiellot Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita asiakkaan suostumuksella kerättäviä tietoja. Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä rekisterinpitäjän ja asiakasyrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi tarpeellisen ajan tämän jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Adner Oy:n asiakkailta asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella kolmansien osapuolten rekistereistä.

7. Tietojen luovutus

Voidaksemme toimittaa palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietorekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Adner Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät tämän selosteen kohdista 1 ja 2.

10. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

11. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä Käyttämällä palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja sen liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 19.8.2019