Adnerin kirjanpitäjä Aija Turusen työ on sopiva sekoitus vapautta ja vastuuta.

Ei pelkkää itsenäistä numeroiden pyörittelyä, vaan sosiaalista ja muuttuvaa työtä – lue kirjanpitäjämme Aija Turusen mietteitä työstään.

Kirjanpitoa, mutta ei tasaista puurtamista

Aija on työskennellyt Adnerilla kirjanpitäjänä hieman yli puolitoista vuotta. Aijan ja Adnerin tiet kohtasivat, kun Aija oli vaihtamassa työpaikkaa hoitovapaan jälkeen. Hän oli jo totutellut ajatukseen siitä, että kiinnostavan työn perässä saattaisi joutua muuttamaan pääkaupunkiseudulle. Adnerin ilmoituksesta kävi ilmi, että työtä oli mahdollista tehdä joko Kuopiosta tai Helsingistä käsin, mikä ilahdutti Kuopiossa jo valmiiksi asunutta perhettä. Myös suuret ja monelle tutut, mielenkiintoiset asiakkaat osaltaan vaikuttivat Aijan päätökseen hakea Adnerille.

Aija on kauppatieteiden maisteri, joka oli jo ennen Adnerille siirtymistään työskennellyt kirjanpitäjänä muutaman vuoden ajan. Pian aloittamisen jälkeen Aija yllättyi siitä, että hän sai vaikuttaa omaan työnkuvaansa niin paljon. ”Olen kertonut, mitä haluan ja siihen on vastattu”, Aija kiteyttää.

Hän kertoo työnsä olevan muutakin kuin itsenäistä numeroiden pyörittelyä. Perinteisten kirjanpidon työtehtävien – kuukausittaisen kirjanpidon, raportoinnin, tilinpäätösten ja muiden viranomaisten velvoittamien asioiden – hoitamisen lisäksi hän tekee paljon töitä ihmisten kanssa. ”En osannut odottaa työn olevan näin sosiaalista, sillä olin aiemmin tehnyt perinteisempiä kirjanpidon hommia. Minulla on määrätyt asiakkaat, joiden kanssa minulla on yhteinen päämäärä ja toimimme työparin lailla”, Aija kertoo.

 Vapautta ja vastuuta hyvässä tasapainossa

Työntekijän kiinnostuksen kohteiden huomioimisen lisäksi Aija kiittelee joustavaa suhtautumista perhe-elämän ja työn sovittamiseen. ”Meillä on tietenkin kaikki arkea helpottavat perusjoustot, kuten mahdollisuus tehdä etätöitä silloin, kun haluaa”, Aija sanoo. Hän viihtyy myös toimistolla, jossa päivää piristävät mahtavat työkaverit. Aijan oma tiimi työskentelee eri puolilla Suomea, joten on mukavaa, että toimistolla on paikan päällä kollegoita, joiden kanssa voi jutella arkisista asioista.

Aija kuvailee työtään hyvällä tavalla yrittäjämäiseksi: hänellä on takanaan johdon tuki ja linjaukset, mutta omasta työstään, työntekotavoistaan ja -ajoistaan hän voi päättää pitkälti itse. ”Tuntuu, että minuun luotetaan asiantuntijana. Kunhan hommat hoituvat, niin asioista saa päättää itse”, Aija selventää.

Adner on moderni pelaaja perinteisellä alalla

Adner on Aijan mielestä jatkuvasti itseään kehittävä ja eteenpäin katsova yritys, jossa johto viestii tulevaisuuden kunnianhimoiset tavoitteet selkeästi ja osallistaa työntekijöitään kehittämiseen. ”Täällä on tekemisen meininki ja selkeä fokus, johon pyrimme. Adnerilla oikeasti nähdään kehityksen tarve ja suunta. Se motivoi minua myös omassa työssäni”, Aija summaa.

Aijan mukaan Adnerin etuja ovat modernin työskentelyn lisäksi kiinnostavat asiakkaat mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviinsä. Hänen mukaansa harva samalla nimikkeellä työskentelevä tekee päivästä toiseen keskenään täysin samoja töitä. ”Organisaatio on myös siinä mielessä ketterä, että täällä pääsee vaikuttamaan asioihin, eivätkä ideat huku byrokratian rattaisiin”, Aija kertoo.

Jos monipuoliset työt, hyvä porukka ja moderni työympäristö kiinnostavat, täältä löydät koko Administer Groupin avoimet työpaikat. Ollaan yhteydessä!