Usein kysytyt kysymykset

Mitä ulkoistaminen tarkoittaa ja miten se toteutetaan käytännössä? 

Ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että yritys ostaa jonkin liiketoimintaansa liittyvän tehtävän palveluna toiselta yritykseltä. Ulkoistamisen sijaan tulisikin mieluummin puhua palvelun hankkimisesta. Palvelu voi olla täydentävä tai kokonaisratkaisu. Kokonaisratkaisussa kokonainen toiminto korvataan hankkimalla palvelu asiaan perehtyneeltä ja osaavalta toimijalta. Tällöin palveluhankinnalle voidaan ja kannattaa määritellä tavoitteita, joiden tulee toteutua, jotta hankinnan katsotaan olevan onnistunut. 

Miten ulkoistaminen näkyy asiakkaan toiminnassa? Mikä muuttuu?

Hankitun toiminnan laadukas ja tehokas hoitaminen on palveluntarjoajan ydinosaamista. Usein palveluntarjoaja saattaa tarvita palvelun toteuttamista varten esimerkiksi tietoja, joita ei ole aiemmin jaettu yrityksen ulkopuolelle. Tällöin myös asiakkaan toimintaa pitää toisinaan hieman muuttaa, jotta hankitun palvelun tehokas toteuttaminen olisi ylipäätään mahdollista.  

Voiko asiakas käyttää jotain omaa ohjelmaansa, kuten ostolaskunkierrätysohjelmaa? 

Kyllä voi. Jokainen palveluhankinta on toki oma kokonaisuutensa ja tapauskohtaisesti arvioidaan, miten parhaaseen lopputulokseen päästään. Tämä on pääasiassa mahdollista sekä omilla että toimittajan tarjoamilla ohjelmistoilla.

Voinko ulkoistaa vain jonkin yksittäisen taloushallinnon prosessin?

Voit. Palvelut voivat olla nykyistä toimintaa tukevia tai suurempia kokonaisuuksia. 

Mitä oikeuksia asiakas saa kirjanpitojärjestelmään?

Oikeudet arvioidaan yhdessä tapauskohtaisesti tarpeen mukaansillä valittu ratkaisu määrittelee kokonaisuuden ja tarvittavat lisenssit.